Tag Archives: TIẾN ĐỘ FELIZ HOMES

Tiến độ dự án Feliz Homes Hoàng Mai Tháng 11/2020 Tháng Mười 27, 2020Tháng Mười 27, 2020 Tiến độ xây dựng dự án căn hộ chung cư Feliz Homes Hoàng Mai Hà Nội tháng 11/2020 chủ đầu tư KLB sẽ...  xem chi tiết

Tiến độ dự án Feliz Homes Hoàng Mai 23/10/2020 Tháng Mười 23, 2020Tháng Mười 23, 2020 Tiến độ xây dựng dự án căn hộ chung cư Feliz Homes Hoàng Mai Hà Nội tháng 23/10/2020 chủ đầu tư KLB sẽ được...  xem chi tiết

Tiến độ dự án Feliz Homes Hoàng Mai Tháng 10/2020 Tháng Chín 21, 2020Tháng Chín 21, 2020 Tiến độ xây dựng dự án căn hộ chung cư Feliz Homes Hoàng Mai Hà Nội tháng 10/2020 chủ đầu tư VinTep sẽ được cập nhập thường...  xem chi tiết